Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej https://anetamatyjaszek.com/ (w tym sklepu internetowego) oraz mediów społecznościowych i bloga udostępnionego na tej stronie pod domeną zewnętrzną: https://jakzmienicprace.blogspot.com/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności i Polityki cookies.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności i Polityka cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://anetamatyjaszek.com/ w tym na stronie sklepu https://anetamatyjaszek.com/sklep/

Administratorem strony i danych osobowych jest Aneta Matyjaszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektów Edukacyjnych Aneta Matyjaszek pod adresem: ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 7/13, 76-200 Słupsk, NIP: 8391804154, adres email: poczta@anetamatyjaszek.com , tel. +48 693299622 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Administrator funkcjonuje w sieci internetowej również pod nazwą „Aneta Matyjaszek”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności i Polityki cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: poczta@anetamatyjaszek.com

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.

§2. DEFINICJE

Administrator – Aneta Matyjaszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektów Edukacyjnych Aneta Matyjaszek pod adresem: ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 7/13, 76-200 Słupsk, NIP: 8391804154, mail: poczta@anetamatyjaszek.com , tel. +48 693299622, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Administrator funkcjonuje w sieci internetowej również pod nazwą „Aneta Matyjaszek”.
Użytkownik/Klient – każdy podmiot przebywający na stronie (w tym korzystający ze sklepu) i korzystający z niej; określenie dotyczy zarówno konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumentów (zgodnie z art.38a Ustawy o prawach konsumenta oraz 385.5, art. 556.4 i 5 oraz art.576.5 Kodeksu cywilnego), jak i przedsiębiorców.
Strona i/lub blog – strona internetowa: https://anetamatyjaszek.com/ oraz blog: https://jakzmienicprace.blogspot.com/
Sklep internetowy – miejsce na stronie internetowej (podstrona), w którym osoby odwiedzające witrynę, klienci mogą dokonywać zakupu produktów/towarów i usług zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego https://anetamatyjaszek.com/regulamin-sklepu-internetowego/
Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.
Formularz lub formularze – miejsca na stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem. Mają postać checkboxów/okienek wraz z treścią oświadczeń do zatwierdzenia.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§3. DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

DOBROWOLNOŚĆ W PODANIU DANYCH I KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub działań.

Podanie przez użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika na stronie Administratora (w tym Sklepu internetowego) mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
1. Wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówienia usługi lub/i produktu(ów) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
3. Udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
4. Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
6. Kontaktu telefonicznego, mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
7. Kontaktu telefonicznego, mailowego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już moim klientem;
8. Tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
9. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
10. Analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
11. Wykorzystywania cookies na stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
12. Zarządzania stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
13. Badania satysfakcji z oferowanych usług – prośba o wystawienie opinii — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
14. Zamieszczenia przez użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii poprzez ankiety — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
15. W wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z użytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
16. W celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda),
17. W celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
18. W celu marketingu bezpośredniego kierowanego do użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
19. W celu tworzenia własnych baz danych użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
20. W celu obsługi:
● fanpage na portalu Facebook (Meta) pod nazwą Aneta Matyjaszek Coaching i Edukacja,
● grup pod nazwą „Jak zmienić pracę i zacząć żyć” i „Jaki zawód wybrać?” na Facebooku,
● konta na portalu Instagram pod nazwą @anetamatyjaszek,
● konta na portalu You Tube pod nazwą „Jak zmienić pracę i zacząć żyć Aneta Matyjaszek”
● konta na LinkedIn pod nazwą ’Aneta Matyjaszek’
● konta na TikToku pod nazwą @asertywnawpracy
● bloga „Jak zmienić pracę i zacząć żyć” obsługiwanego przez platformę Blogger (blogspot.com) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych i na blogu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
● sklepu internetowego działającego na stronie: https://anetamatyjaszek.com/sklep/
● konta na platformie Pinterest ’Pracownia Projektów Edukacyjnych’
21. W celu wchodzenia w interakcje poprzez chatbota aktywnego w portalu Facebook umożliwiającego wysyłanie do użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, wiadomości o nowościach wydarzeniach, promocjach itd. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
22. W celu realizacji odstąpienia od umowy. Dostęp do danych podanych w związku z tym procesem będzie udzielony również podmiotom zewnętrznym, jak biuro rachunkowe. Będę one przechowywane na czas potrzebny do obsługi żądania i ewentualnych roszczeń.
23. W celu weryfikacji opinii i rekomendacji – szczegółowe zasady są opisane w Regulaminie opinii.

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej) lub zrobi to na prośbę właściciela strony.

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
– prawo dostępu do treści jego danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo poprawiania danych,
– prawo sprostowania danych,
– prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
– prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
– prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień odsyłam do treści RODO.

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: poczta@anetamatyjaszek.com lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej Polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia.

COFNIĘCIE WYRAŻONEJ ZGODY

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy Kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
● współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
● stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
● stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
● lub tym, na przekazywanie danych osobowych których użytkownik wyraził zgodę.
Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Meta (Facebook, Instagram) lub innego systemu do automatyzacji dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Administrator informuje jednocześnie, że za pośrednictwem Meta (Facebooka i Instagrama) oraz Google Analytics zanonimizowane dane użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych (zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w standardowych klauzulach umownych w 2021r.). Przekazywanie tych danych ograniczone jest tylko do niezbędnych danych, które pozwolą na prawidłowe i bezpieczne świadczenie usługi.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści Polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:
1. przez okres realizacji usługi i współpracy, przez czas potrzebny do zakończenia procesu odstąpienia od umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
2. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
3. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym użytkownikowi,
6. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora,
7. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nieotworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora. Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON

Na stronie/stronach Administratora mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką prywatności lub Regulaminem tych stron.

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK, INSTAGRAM, YOU TUBE, LINKEDIN, TIKTOK

Administratorem danych osobowych użytkowników na stronie Facebook – fanpage „Aneta Matyjaszek Coaching i Edukacja”, w grupach „Jak zmienić pracę i zacząć żyć” i „Jaki zawód wybrać?”, na profilu na Instagramie @anetamatyjaszek, na kanale You Tube – „Jak zmienić pracę i zacząć żyć Aneta Matyjaszek”, na profilu Linkedin – „Aneta Matyjaszek”, na kanale TikTok – @asertywnawpracy, na platformie Pinterest – Pracownia Projektów Edukacyjnych (zwanymi dalej 'profil’ lub 'profile’) jest Aneta Matyjaszek.

Dane osobowe podawane na ww. profilach będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania nimi, komunikowania się z użytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do użytkowników treści marketingowych i tworzenia społeczności na tych profilach.

Podstawą ich przetwarzania jest dobrowolna zgoda użytkownika na dołączenie, subskrybowanie i/lub obserwowanie profilu. Zasady panujące na tych profilach są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, You Tube, Linkedin, TikTok, Pinterest wynikają z regulaminów tych miejsc. W każdej chwili użytkownik może przestać obserwować profile lub zrezygnować z uczestnictwa w grupach. Wówczas jednak nie będą się jednak wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora i związane z grupami, profilami.
Administrator widzi dane osobowe użytkownika, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszcza on na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez ww. portale społecznościowe i na warunkach zawartych w ich regulaminach. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia profili na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” „Lubię”, „Subskrybuj” itp. na wybranym profilu, dołączenie do grupy lub wejście w interakcje poprzez np. pozostawienie komentarza oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.
Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, Instagram, You Tube, Linkedin, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym profile Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, jeśli dojdzie do kontaktu poza profilami i platformami, na których są dostępne.

Uprawnienia użytkownika opisane są w niniejszej Polityce prywatności.

Dane te mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności profili. Podane dane osobowe mogą być profilowane co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej kierowanej do użytkownika. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane osobowe użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania
tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
1. Mailerlite Limited Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2 DO2 P593, Irlandia – w celu wysyłki newslettera, zbierania leadów i korzystania z systemu mailingowego;
2. o12.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, KRS: 0000617577– w celu obsługi domeny,
3. LH. pl Sp. zo.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, NIP 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych i obsługi hostingu.
4. Landingi sp. z o.o. ul. Witkiewicza 6, 44-100 Gliwice, NIP: 6762461659 – w celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,
5. Clickmeeting Sp. z o.o. ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk NIP 5842747535 – w celu obsługi spotkań online, webinarów,
5. Google Poland sp. z o.o mieści się w Warszawie (00-113), ul. Emilii Plater 53 – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail oraz obsługi bloga na Blogger (blogspot.com)
6. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
7. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

PROFILOWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na stronie. Każdy użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki użytkownika.

§4. FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach strony:
1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator usunie dane użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany w tym celu sposób. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.). Administrator może także prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług kierowanych do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail subskrybentów zostaną wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Facebook Inc. tzw. Menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego użytkownika i subskrybenta.
2. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy, opinii na stronie i/lub blogu. Wszelkie dane w formularzu komentarzy użytkownik podaje dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz, wyraża też zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej, numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.
Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników strony i bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron umieszczone bez jego zgody.
3. Formularze/ checkboxy w ramach sklepu internetowego umożliwiające zostawienie zgód i oświadczeń klienta w związku ze składanym zamówieniem, co zostało dokładniej określone w Regulaminie Sklepu internetowego.

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Treści przedstawione na stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na stronie lub działań
czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.
2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.), chyba że zaznaczono inaczej. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
3. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

§6. TECHNOLOGIE

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:
1. Urządzenia z dostępem do sieci internet.
2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3, mp4.

§7. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Podobnie jak większość stron internetowych, strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzysta ze strony Administratora.
4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze strony internetowej Administratora) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych).
5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości strony internetowej Administratora do indywidualnych potrzeb użytkownika. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają.
6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach strony:
● piksel konwersji Facebooka (Mety) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują użytkownicy strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach używania piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć,
zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami, jakie mu przekazuje użytkownik w ramach posiadanego konta na portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia piksel Facebooka
i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje się
pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
7. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić stronę. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację strony. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia
pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
8. Wtyczki kierujące do social mediów tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube, TikTok
Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego i bloga. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” lub „Udostępnij” i polubienia profilu Administratora lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.). Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka, Instagrama, Linkedin i You Tube, Tiktoka przed założeniem konta na tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez nie. Od momentu kliknięcia przez użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów
społecznościowych i bloga, dane osobowe są przetwarzane przez te portale, np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu użytkownika po wejściu na stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik, korzystając ze strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
9. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców, Administrator może osadzać na swojej stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu Blogger, YouTube, Tiktok czy Vimeo. Wspomniane podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał użytkownik. Jeśli użytkownik nie chce, żeby miało to miejsce, powinien się wylogować z danego portalu (jeśli posiada tam konto i jest zalogowany) zanim odwiedzi stronę Administratora lub nie powinien odtwarzać danych treści na stronie. Każdorazowo użytkownik powinien zapoznać się z polityką
prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.
10. Linki afiliacyjne i programy partnerskie
Na stronie Administratora mogą pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na stronie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po stronie użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli użytkownik przejdzie na stronę zewnętrznego podmiotu, klikając w link afiliacyjny i dokona zakupu produktu, Administratorowi może zostać przyznana prowizja. Korzystając ze strony,
zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.
11. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
13. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenia) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

§8. ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszego wejścia na stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie na nie zgody. Jeżeli użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić, powinien opuścić stronę. Może też zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. (W zakładce „Pomoc” w przeglądarce znajdują się niezbędne informacje.)

§9. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Logi serwera służą do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji użytkownika.

Data poprzedniej aktualizacji: 6 stycznia 2022, 6 czerwca 2022

Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2023, 30.12.2022