Wybierz współpracę

Projekty organizuję i prowadzę od 2012 roku. Mimo że największe doświadczenie mam w działaniach związanych z doskonaleniem umiejętności „miękkich”, tj. komunikacja, asertywność, budowanie poczucia własnej wartości itp., to nie boję się podejmować nowych wyzwań. Sprawdziłam się już jako zastępca koordynatora, trener i wykonawca.

Posiadam akredytację z metody zarządzania projektami PRINCE2 (poziom foundation) oraz certyfikację z zastosowanie testu profilowania osobowości zawodowej iP121.

Jakie projekty możesz ze mną zrealizować?

  • Takie, w których celem jest nabycie umiejętności „miękkich” (np. poprawa komunikacji w zespole, rozwiązywanie konfliktów) niezbędnych w życiu zawodowym i osobistym;
  • związane z budowaniem kariery (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, planowanie kształcenia i kariery zawodowej);
  • edukacyjne, skierowane do uczniów różnych typów szkół (np. z doradztwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie lub zajęć dodatkowych);
  • projekty finansowane ze środków UE, w tym o zasięgu międzynarodowym (tj. Erasmus+).

Aktualnie realizowany projekt: Doradztwo zawodowe – prowadzenie Akademickiego Biura Karier

Poprzedni projekt:

  • Koordynowanie i mentoring w projekcie dla kobiet „Womentoring FKN – Twoje wsparcie w drodze po pracę!” realizowanym przez Fundację Kobieta Niezależna
  • Doradztwo zawodowe w ramach wsparcia cudzoziemców spoza UE w województwie pomorskim (wykonawca: Caritas Archidiecezji Gdańskiej)

Do kogą są adresowane?

  • do menedżerów, specjalistów i wykonawców,

  • pracowników;

  • młodzieży;

  • nauczycieli.

Ile czasu trwają?

Czas trwania projektu zależy m.in. od przyjętych celów i planu.
Warunki finansowe również ustalane są indywidualnie.