Wybierz WARSZTATY

AKTUALNIE

„JAK ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ ASERTYWNOŚĆ?”

22 – 23.11, 6.12.2021

szkolenie zamknięte

WKRÓTCE

Jak pracuję?

Warsztaty są aktywną formą zajęć grupowych. Dobór konkretnych metod zależy od zakładanych celów i potrzeb oraz możliwości uczestników, a czasem sali szkoleniowej. Ze względu na specyfikę pracy, grupa powinna liczyć do 15 osób.

Warsztaty to świetna okazja do doskonalenia umiejętności osobistych. Praca w grupie często pozwala na zweryfikowanie swoich przekonań i schematów oraz jest okazją do uzyskania informacji zwrotnej związanej z tematem warsztatu.

Specjalizuję się w następujących obszarach:

  • doskonalenie komunikacji interpersonalnej, asertywności;
  • tematy związane z rynkiem pracy – zmiana zawodowa, planowanie kariery, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna;
  • radzenie sobie z mobbingiem i wypaleniem zawodowym;
  • dla rad pedagogicznych, nauczycieli nt. tworzenia i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, budowania wizerunku nauczyciela w internecie oraz z tematyki podanej wyżej;
  • przygotowanie do wystąpień publicznych (warsztaty retoryki);
  • specjalne warsztaty „Jestem onko” dla osób po przebytej chorobie onkologicznej.