Wybierz WARSZTATY

AKTUALNIE

Warsztaty „Trzymaj stres w ryzach, czyli jak nie dać się wypaleniu zawodowemu” organizowane w ramach I Festiwalu Less Stress W Słupsku

16.10.2021

link do zapisów https://bit.ly/3v68eeg

WKRÓTCE

Webinar dla nauczycieli „12 sposobów na wypalenie zawodowe, czyli jak zadbać o siebie i cieszyć się pracą”

link do informacji o wydarzeniu: https://bit.ly/3FO6Z8q

Jak pracuję?

Warsztaty są aktywną formą zajęć grupowych. Dobór konkretnych metod zależy od zakładanych celów i potrzeb oraz możliwości uczestników, a czasem sali szkoleniowej. Ze względu na specyfikę pracy, grupa powinna liczyć do 15 osób.

Warsztaty to świetna okazja do doskonalenia umiejętności osobistych. Praca w grupie często pozwala na zweryfikowanie swoich przekonań i schematów oraz jest okazją do uzyskania informacji zwrotnej związanej z tematem warsztatu.

Specjalizuję się w następujących obszarach:

  • doskonalenie komunikacji interpersonalnej, asertywności;
  • tematy związane z rynkiem pracy – zmiana zawodowa, planowanie kariery, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna;
  • radzenie sobie z mobbingiem i wypaleniem zawodowym;
  • dla rad pedagogicznych, nauczycieli nt. tworzenia i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, budowania wizerunku nauczyciela w internecie oraz z tematyki podanej wyżej;
  • przygotowanie do wystąpień publicznych (warsztaty retoryki);
  • specjalne warsztaty „Jestem onko” dla osób po przebytej chorobie onkologicznej.