Wybierz WARSZTATY

AKTUALNIE

WYKŁAD „BIZNES W KOBIECYM STYLU, CZYLI JAKI?” O ZARZĄDZANIU RÓŻNORODNOŚCIĄ
WARSZTATY „SKUTECZNE STRATEGIE NA STRES I WYPALENIE ZAWODOWE” podczas WARSZTATÓW BIZNESOWYCH w Słupsku, 7.10.2022

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE DLA NAUCZYCIELI „BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z RODZICAMI”

Darłowo, 14.10.2022 r.

CYKL LIVE’ÓW NA FB „KOBIECYM OKIEM – BLASKI I CIENIE ZAWODU”

wrzesień – grudzień 2022

ZA NAMI

 • WEBINAR „JAK OTWORZYĆ SIĘ NA ZMIANY” w ramach projektu Fundacji Kobieta Niezależna „Womentoring FKN – Twoje wsparcie w drodze po pracę!”

Szkolenie dla uczestniczek projektu, 22.09.2022 r.

 • WEBNARY DLA NAUCZYCIELI NT. WYPALENIA ZAWODOWEGO

Szkolenia zamknięte w czerwcu, lipcu, sierpniu 2022 r. dla członków Strefy Nauczyciela

 • WARSZTATY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Runowo, 28.05.2022 r.

 • WEBINAR DLA FUNDACJI KOBIETA NIEZALEŻNA „TO ODE MNIE ZALEŻY, JAKĄ BĘDĘ MIEĆ PRACĘ”

Kampania FKN, 24.05.2022 r.

 • WEBINAR „SKĄD WZIĄĆ ODWAGĘ DO ZMIAN?”

Kampania WUP w Gdańsku „Marzec na obcasach”, 7 marca 2022 r.

 • SZKOLENIE „JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY MAŁE I DUŻE”

Człuchów, 16 marca 2022 r., szkolenie zamknięte

 • „ŚMIAŁO, STANOWCZO, SKUTECZNIE – O ASERTYWNOŚCI W PRAKTYCE”

Słupsk, 17 marca 2022 r., szkolenie zamknięte

Jak pracuję?

Warsztaty są aktywną formą zajęć grupowych. Dobór konkretnych metod zależy od zakładanych celów i potrzeb oraz możliwości uczestników, a czasem sali szkoleniowej. Ze względu na specyfikę pracy, grupa powinna liczyć do 15 osób.

Warsztaty to świetna okazja do doskonalenia umiejętności osobistych. Praca w grupie często pozwala na zweryfikowanie swoich przekonań i schematów oraz jest okazją do uzyskania informacji zwrotnej związanej z tematem warsztatu.

Specjalizuję się w następujących obszarach:

 • doskonalenie komunikacji interpersonalnej, asertywności;
 • tematy związane z rynkiem pracy – zmiana zawodowa, planowanie kariery, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna;
 • radzenie sobie z wypaleniem zawodowym;
 • dla rad pedagogicznych, nauczycieli nt. tworzenia i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, budowania wizerunku nauczyciela w internecie oraz z tematyki podanej wyżej;
 • specjalne warsztaty „Jestem onko” dla osób po przebytej chorobie onkologicznej.