Wybierz WARSZTATY

AKTUALNIE

WEBNARY DLA NAUCZYCIELI NT. WYPALENIA ZAWODOWEGO

Szkolenia zamknięte w czerwcu, lipcu, sierpniu 2022 r. dla członków Strefy Nauczyciela

ZA NAMI

  • WARSZTATY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Runowo, 28.05.2022 r.

  • WEBINAR DLA FUNDACJI KOBIETA NIEZALEŻNA „TO ODE MNIE ZALEŻY, JAKĄ BĘDĘ MIEĆ PRACĘ”

Kampania FKN, 24.05.2022 r.

  • WEBINAR „SKĄD WZIĄĆ ODWAGĘ DO ZMIAN?”

Kampania WUP w Gdańsku „Marzec na obcasach”, 7 marca 2022 r.

  • SZKOLENIE „JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY MAŁE I DUŻE”

Człuchów, 16 marca 2022 r., szkolenie zamknięte

  • „ŚMIAŁO, STANOWCZO, SKUTECZNIE – O ASERTYWNOŚCI W PRAKTYCE”

Słupsk, 17 marca 2022 r., szkolenie zamknięte

Jak pracuję?

Warsztaty są aktywną formą zajęć grupowych. Dobór konkretnych metod zależy od zakładanych celów i potrzeb oraz możliwości uczestników, a czasem sali szkoleniowej. Ze względu na specyfikę pracy, grupa powinna liczyć do 15 osób.

Warsztaty to świetna okazja do doskonalenia umiejętności osobistych. Praca w grupie często pozwala na zweryfikowanie swoich przekonań i schematów oraz jest okazją do uzyskania informacji zwrotnej związanej z tematem warsztatu.

Specjalizuję się w następujących obszarach:

  • doskonalenie komunikacji interpersonalnej, asertywności;
  • tematy związane z rynkiem pracy – zmiana zawodowa, planowanie kariery, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna;
  • radzenie sobie z wypaleniem zawodowym;
  • dla rad pedagogicznych, nauczycieli nt. tworzenia i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, budowania wizerunku nauczyciela w internecie oraz z tematyki podanej wyżej;
  • specjalne warsztaty „Jestem onko” dla osób po przebytej chorobie onkologicznej.