Polityka prywatności

Szanując Państwa prywatność oraz realizując wymagania związane z ochroną danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – tzw. „RODO”, informujemy o zasadach pozyskiwania oraz przetwarzania informacji o naszych klientach. 

1. Administratorem danych osobowych jest Pracownia Projektów Edukacyjnych Aneta Matyjaszek z siedzibą w Krępie Słupskiej, ul. Lipowa 22, mail: poczta@anetamatyjaszek.com 

2. Poprzez witrynę internetową www.trener.anetamatyjaszek.com, newsletter oraz strony powiązane, tj. blog, profile w mediach społecznościowych, dane kontaktowe (imię, nazwisko, mail, telefon) pozyskiwane są w celu:

a. wysyłania zamówionych informacji (w tym marketingowych) oraz

b. realizacji usług szkoleniowych, coachingowych , konsultacyjnych itp.

Podanie danych jest dobrowolne i klient w każdym momencie może żądać ich zmiany lub usunięcia z bazy danych, pisząc na adres: poczta@aneta.matyjaszek.com.

3. Strona wykorzystuje również pliki cookies, czyli dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Używamy cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu:
a. dokonywania zakupów internetowych,
b. szybszego działania i ułatwiania ich używania,
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu,
d. personalizowania treści i reklam,
e. analizowania ruchu na stronie. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane bez zgody klienta innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych przez prawo.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe klientów były bezpieczne. Dane będą przechowywane (przetwarzane) do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
a. w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia;
b. w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy – przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy);
c. w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami;

6. Zmiany w polityce prywatności będą wprowadzane na bieżąco w dokumencie “Polityka prywatności”, a klienci będą o tym informowani poprzez e-mail.

7. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 25. maja 2018 r.